Contact

Stichting Kolleksjesintrum Fryslân
Postbus 1239
8911 DZ  Leeuwarden

Bestuur Stichting Kolleksjesintrum Fryslân
Meine Scheweer, voorzitter
Ihno Dragt, penningmeester
Romana Bremer
Hermien de Haan

Raad van Advies Stichting Kolleksjesintrum Fryslân
Kris Callens, Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof
Lourens Oldersma, Tresoar
Sape Halbesma, Natuurmuseum Fryslân
Hester Postma, Fries Scheepvaartmuseum
Henk Dijkstra, Fries Landbouwmuseum

Secretariaat ondersteuning
Baukje Vis 

Financiële ondersteuning
Richard Pel

Coördinator
Margreta van Kammen