Specifieke informatie en cijfers

Dimensie en oppervlakte
75,3m x 50,3m x 8,2m (lxbxh)
6.885 m2 perceel
3.007 m2 (BVO) gebouw totaal
2.757 m2 (NVO) gebouw totaal
1.015 m2 / 11.107 m3 opslagruimtes
351 m2 logistieke ruimtes
490 m2 overige ruimtes

Energieverbruik verwacht
88.900 kWh/jaar totaal
30 kWh/jaar per m2 BVO
1,8 kWh/jaar verlichting per m2 BVO

Energieopbrengst PV-cellen
396 PV panelen
89.600 kWh/jaar verwachte opbrengst

Overige duurzaamheidsmaatregelen
700 m2 groen dak (mos-sedum)
500 m2 gevelbegroeiïng
10 m2K/W Rc-waarde schil depotruimten
Gevel demontabel tbv recycling aluminium
Landschapsontwerp met inheemse planten
Natuurlijk afwatering van regenwater
LED-verlichting, bewegingssensoren

Depotinrichting
16 km planken en lades
2 km textielopslag
2.600 m2 gaasrekken voor schilderijen
2.000 m2 opbergruimte grote voorwerpen
800 m2 roostervloeren tbv dubbeldeks kasten
350 energiezuinige LED-armaturen

Investeringskosten

Grondkosten 176 €/m2
Bouwkosten 1.064 €/m2
Inrichting depots 375 €/m2
Advies- en overige kosten 220 €/m2
Totaal                                     1.835 €/m2


Exploitatiekosten

Energiekosten 0 €/m2
Onderhoud gebouw/install. 8 €/m2
Belasting/verzekering 10 €/m2
Overige kosten beheer 3 €/m2
Totaal 21 €/m2


Financiering gebouw:
Provincie Fryslân

Ontwerpteam
LEVS architecten, architect
Pieters Bouwtechniek, constructeur
LPB Sight, adviseur bouwfysica
Crown Fine Art, collectiebeheer en organisatie
Galjema, adviseur W- en E-installaties
VLUGP, landschapsarchitect

Uitvoeringsteam
Bouwgroep Dijkstra Draisma, aannemer
ITBB, installateur
Bruynzeel Storage Systems, inrichting depot
DVD bouwadvies, bouwtoezicht
LEVS architecten, directievoering
LEVS partners, projectmanagement en advies
Crown Fine Art, collectiebeheer en organisatie
Helmus Advies, digitalisering

Cofinanciering samenwerkingsmodel
Mondriaan fonds
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting